Financiële verantwoordingInvesteringen t/m augustus 2018: € 954.000,-
Inkomsten: € 181.000,-
Uren hulp en zorg via Wijzelf zorgcooperaties: 16.300

Beheervergoeding is 30% van de WNT-norm.
Note: De beheervergoeding voor de directieleden is in 2013 en van 2015 tot HEDEN schuldig gebleven


Lees ook het Directieverslag en de cijfers van 2014, het Directieverslag en de cijfers van 2015 en het Directieverslag en de cijfers van 2016

Lees over onze governance in ons beleidsplan