Wijzelf ZorgcoöperatiesWij vinden dat mensen die zelf hun zorg of hulp willen regelen dit ook eenvoudig zouden moeten kunnen. Zelf of met hulp van familie of vrienden. Veilig, zonder juridische en fiscale risico’s. Wij geloven dat als mensen dit zelf lokaal organiseren hulp en zorg weer bereikbaar, betaalbaar en betrouwbaar kan zijn. VanenvoorNL heeft hiervoor een basismodel voor zorgcoöperaties ontwikkeld, juridisch en fiscaal getoetst en gefaciliteerd met een geavanceerd online systeem. Meer info vind je op www.wijzelf.nl.

VanenvoorNL rekent aan de coöperatie geen kosten voor gebruik. Lidmaatschapsgelden van leden (zorgvragers) en aansluitvergoedingen van aanbieders en sponsorinkomsten zijn opbrengsten voor de lokale zorgcoöperatie. VanenvoorNL ontvangt 9% van de omzet van aanbieders die betaalde diensten leveren via het online platform. Dit zijn systeem- en transactiekosten (inclusief BTW).

Graag verwelkomen wij vrijwilligers die in hun eigen stad, dorp of regio een zorgcoöperatie willen beginnen. Vraag het informatiepakket aan.

Volg Wijzelf via Facebook @WijzelfZorg en Twitter @WijzelfZorg.

Financiële verantwoording