Wijzelf ZorgcoöperatiesWijzelf Zorgcooperaties stoppen per eind 2018 met het gebruik van het platform wijzelf.nl. De meeste cooperaties worden ook opgeheven of zijn inmiddels al gestopt. Het is jammer dat de samenwerking hier stopt. Het is ons in 6 jaar niet gelukt een kostendekkende exploitatie te realiseren. Het platform is overgenomen en zal op een later moment 2019 weer online komen in een andere structuur. Wel zijn we trots op wat wel bereikt is en dankbaar dat ons werk voor de samenleving mag doorgaan. De reis is boeiend, leerzaam, leuk en moeizaam geweest. De samenwerking met de cooperaties was soms moeizaam maar in de meeste gevallen hartverwarmend! Dank iedereen voor jullie inzet. Jullie waren goede en trouwe reisgenoten!